Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Hrad a zámek Český Krumlov již pět let provozuje Hradní muzeum, letos otevře i studijní centrum

25.1.2016 | sdělení, informace | okres Český Krumlov | Český Krumlov – hrad a zámek
Hradek_1_fotoarchiv NPU 80x120
Celoročně přístupná expozice Hradního muzea v areálu zámku Český Krumlov si začátkem roku 2016 připomíná páté narozeniny. Za dobu jeho existence jej navštívilo více než 250 000 zájemců. Ve druhé polovině roku bude na zámku otevřeno Centrum studijních pobytů pro tuzemské i zahraniční studenty. Oběma projekty potvrzuje Národní památkový ústav úspěšnost v získávání finanční podpory z evropských a norských fondů.

(České Budějovice 25. ledna 2016)

Hradní muzeum

Ojedinělá expozice Hradního muzea s celoročním provozem přilákala za prvních pět let své existence více než 256 tisíc zvídavých návštěvníků. Většina z nich navíc vystoupá až na ochoz věže, aby se pokochali skvostnými výhledy. „Tuzemské i zahraniční turisty oslovují výjimečné exponáty, ať už jde o skříňový relikviář s ostatky sv. Reparáta, k němuž se váže zajímavý příběh, sbírka schwarzenberské gardy nebo kinematograf promítající autentické krátké filmy ze života Schwarzenbergů na počátku 20. století,“ vyjmenovává největší lákadla kastelán zámku Pavel Slavko.

Expozice byla již od prvopočátku tvořena nadčasově a tak, aby návštěvníkům přiblížila nejen nejstarší historii šlechtických rodů, které hrad a zámek vlastnily, ale též atmosféru soukromého i pracovního života správce rozsáhlého schwarzenberského panství. Kromě historických exponátů poutá pozornost veřejnosti také rozměrný model českokrumlovského hradu, zachycující jeho podobu v polovině 16. století, nebo úchvatné výhledy na město.

Projekt zpřístupnění budovy tzv. Hrádku, která patří k nejstarším částem zámeckého areálu, vznikl v rámci akce Rožmberský rok 2011. Za 40 milionů korun byl objekt opraven, restaurován a zpřístupněn veřejnosti. „Národnímu památkovému ústavu k tomu dopomohla dotace z EHP a Norska,“ upřesňuje Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Centrum studijních pobytů

Úspěšnost Národního památkového ústavu v získávání příspěvků tzv. norských fondů potvrzuje i další chystaný projekt. „V průběhu roku 2016 bude vytvořeno Centrum studijních pobytů,“ podotýká ředitel Petr Pavelec a dodává, že realizace této tzv. zámecké univerzity je rozpočtována na 32 milionů korun, z nichž 80 procent činí dotace a zbytek bude uhrazen ze státního rozpočtu.

V prvotní fázi realizace tohoto náročného projektu byly provedeny průzkumné a záchranné práce. „Jejich cílem bylo identifikovat a roztřídit jednotlivé autentické prvky a konstrukce (truhlářské prvky, okna, dveře, obložení stěn, schodiště aj.), zdokumentovat je a následně postoupit odborníkům na restaurování a k výrobě replik,“ popisuje začátek prací Josef Masaryk, administrátor projektu a vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích.

Dále byla opravena jižní a severní fasáda. Hodnotné omítkové vrstvy byly zpevněny a zakonzervovány, chybějící plochy byly doplněny v původní materiálové a barevné struktuře. „Díky příznivému počasí v závěru roku 2015 bylo možné renovovat také celý střešní plášť, včetně oprav krovových konstrukcí a doplnění původních nadstřešních vikýřů,“ podotýká Josef Masaryk. Rovněž v interiérech se postupuje podle stanoveného plánu. „Nejprve jsme odstranili druhotně vložené a nevhodné příčky a stěny a poté se nám podařilo navrátit bývalé sloupové síni v přízemí původní architektonický a ojedinělý dispoziční řád se sloupovím a tvaroslovím,“ popisuje další průběh stavby Josef Masaryk. V druhém a třetím nadzemním podlaží pokračuje budování ubytovacích a společenských prostor pro účastníky studijních pobytů.

V následujících zimních měsících proběhnou práce spojené s montáží elektroinstalací, dodávky zdravotní a vzduchotechnické instalace, montáž zabezpečovací techniky, opravy interiérových truhlářských prvků, schodišť a podobně. „Obnova a restaurování objektu s novou funkcí je plánována a bude dokončena v termínu, který byl poskytovatelem dotace prodloužen do 30. června. Do konce září bude objekt interiérově vybaven, včetně vstupní recepce, a na podzim přivítá první frekventanty,“ uzavírá Josef Masaryk.

Už v průběhu loňského podzimu se uskutečnil seminář. Stal se praktickým příkladem a vzájemné spolupráce NPÚ se zahraničními i tuzemskými partnery. Studijního semináře věnovaného tématu Podnikání a inovace v českých místních komunitách se zúčastnili zástupci The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development, Univerzity Karlovy v Praze a Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov. Závěry semináře byly shrnuty na navazujícím stejnojmenném symposiu. Více informací naleznete na webových stránkách NPÚ.

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky. Z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO. NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích se stará o 30 památkových areálů na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina. Má na starosti hrady a zámky Červená Lhota, Český Krumlov, Dačice, Hluboká, Jindřichův Hradec, Kratochvíle, Landštejn, Nové Hrady, Rožmberk,Třeboň s hrobkou Domanín,Vimperk, Zvíkov, Červené Poříčí, Gutštejn, Horšovský Týn, Kozel, Manětín, Nebílovy, Přimda, Rabí, Švihov, Velhartice, Jaroměřice nad Rokytnou, Lipnice, Náměšť nad Oslavou a Telč, klášterní areály Kladruby, Plasy a Zlatá Koruna i památky lidové architektury (usedlost U Matoušů Plzeň-Bolevec).

Kontakty:

  • PhDr. Pavel Slavko, kastelán zámku Český Krumlov a vedoucí projektu, +420 607 559 430, slavko.pavel@npu.cz
  • Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích a projektový manažer, +420 607 661 967, pavelec.petr@npu.cz
  • Ing. Josef Masaryk, administrátor projektu a vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, +420 606 541 090, masaryk.josef@npu.cz
  • Mgr. Jitka Skořepová, PR a tisková mluvčí, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, tel. +420 386 356 921, +420 602 626 736, skorepova.jitka@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
25.1.2016 15:59
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, odborná sdělení
číslo
17567
Galerie obrázků

Hradní muzeum a Centrum studijních pobytů v Českém Krumlově

dne
25. 1. 2016
Možnosti řazení

Hradní muzeum v Českém Krumlově

dne: 25. 1. 2016

Hradní muzeum v Českém Krumlově

dne: 25. 1. 2016

Hradní muzeum v Českém Krumlově

dne: 25. 1. 2016

Hradní muzeum v Českém Krumlově

dne: 25. 1. 2016

Hradní muzeum v Českém Krumlově

dne: 25. 1. 2016

Centrum studijních pobytů

dne: 25. 1. 2016

Centrum studijních pobytů

dne: 25. 1. 2016

Centrum studijních pobytů

dne: 25. 1. 2016

Centrum studijních pobytů

dne: 25. 1. 2016

Centrum studijních pobytů

dne: 25. 1. 2016

Centrum studijních pobytů

dne: 25. 1. 2016
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit