Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Představení projektu IIS APP NAKI aneb Archeologie Prahy na dosah

27.4.2015 | seminář, workshop | okres Praha hl.m. | Praha
50 LET OA titulní obraz BEZ LOGA 101x120
Pozvánka na informační workshop.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.,
oddělení archeologie středověku

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze,
odbor archeologie

si vás dovolují pozvat na informační workshop o projektu

Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (NAKI 2013-2017)
aneb
Archeologie Prahy na dosah.

Workshop je určen odborné nearcheologické veřejnosti.

Termín a místo konání:
pondělí 27. 4. 2015 od 9.30 do 12 hodin v zasedací místnosti NPÚ, ÚOP Praha, Na Perštýně 356/12 (1. patro)

Pozvánka


Program

  • 9.30 – 9.40 Prezence, organizace
  • 9.40 – 10.05 Projekt Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (NAKI 2013–2017) – východiska a koncepce – I. Boháčová (ARÚ Praha)
  • 10.05 – 10.40 Základní funkcionalita systému a možnosti jeho využití – J. Hasil (ARÚ Praha)
  • 10.40 – 11.00 Pauza na občerstvení
  • 11.00 – 11.25 Archeologická památková péče a její využití pro veřejnost – J. Podliska (NPÚ Praha)
  • 11.25 – 12.00 Diskuse

O projektu:

Projekt s názvem Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (IIS_APP) si klade za cíl vytvořit v prostředí GIS interaktivní geograficko-informační systém o archeologii v Praze, především v její městské památkové rezervaci. Půjde o speciální nástroj, který prostřednictvím webového portálu zpřístupní informace o archeologickém poznání centra města, o jeho stavu a podobě. Cílovou skupinou uživatelů budou nejen odborníci či pracovníci státní správy, ale i široká veřejnost se zájmem o uvedené téma. Jde o projekt, který rozvíjí a prohlubuje spolupráci dvou nejvýznamnějších pracovišť v oboru archeologické památkové péče v ČR – Archeologického ústavu AV ČR a Národního památkového ústavu. (více)

Kontakty:

  • PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D., bohacova@arup.cas.cz, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1
  • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., podliska.jaroslav@npu.cz, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze, Na Perštýně 12/356, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (zkráceně – „NAKI“) je program realizovaný veřejnou soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 13. července 2009 č. 880, vyhlášený v r. 2010 v rámci veřejné soutěže na rok 2011. Poskytovatelem veřejné podpory v rámci programu je ministerstvo kultury. Program byl posouzen Evropskou komisí.
Posláním programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti národní a kulturní identity, a tím přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Program má prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje přispět k zachování a rozvíjení národní integrity a národních specifik v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století.Metadata ke zprávě

Vloženo
16.4.2015 11:21
Vložil
NPÚ, ÚOP v hl.m. Praze
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, archeologie a archeologické výzkumy, dokumentace památek, informační systémy, odborné akce, památky a veřejnost, prezentace NPÚ, věda, výzkum, vývoj
číslo
16299
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit