Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Premiéra unikátního dokumentu o záchraně kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

4.10.2015 | sdělení, informace | okres Svitavy | Litomyšl
DSC_0521 160x106
Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli patří k nejvýznamnějším barokním památkám Pardubického kraje. V letošním roce byla dokončena několikaletá obnova kostela a restaurování mobiliáře, které představuje nejrozsáhlejší akci restaurování historického interiérového vybavení v Pardubickém kraji. Průběh restaurátorských prací a procesy v restaurátorských dílnách zachycuje unikátní dokument Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích, jehož premiéra se odehraje v neděli 4. 10. od 18 hodin přímo v kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. V následujících měsících bude dokumentární film představen také v Pardubicích a v Praze, kde jej bude rovněž možné zakoupit ve formě DVD.

Stavba klášterního kostela Nalezení sv. Kříže započala roku 1714 dle projektu významného barokního architekta G. B. Alliprandiho, na něhož později navázal F. M. Kaňka. Iniciátor stavby a majitel litomyšlského panství František Václav z Trautmannsdorfu nechal kostel vybavit cenným mobiliářem od významných barokních umělců, včetně M. B. Brauna, V. J. Noska a italského malíře F. Trevisaniho. Stavba sloužila především potřebám piaristů a jejich studentů, stala se také místem posledního odpočinku příslušníků řádu i šlechtických rodů Trautmannsdorfů a Valdštejnů-Vartenberků. Požáry v 18. a 19. století, vandalské zásahy i postupné chátrání stavby se však velmi silně podepsaly na osudu stavby, v polovině 20. století byl dokonce konstatován havarijní stav. Vzhledem k těmto okolnostem byl poté kostel po dlouhá léta veřejnosti nepřístupný, jeho vnitřní vybavení bylo rozebráno a uloženo přímo v kostele či v depozitářích.

V 80. a 90. letech proběhla částečná rekonstrukce kostela, v letech 2010-2015 byl u příležitosti Revitalizace zámeckého návrší rehabilitován rovněž interiér. Dokumentární film Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Záchrana a restaurování interiéru zachycuje průběh restaurátorských prací uskutečněných v letech 2011-2015, jehož vznik inicioval správce objektu, pardubické územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu. Dokument si klade za cíl přiblížit průběh i techniky restaurování mobiliáře, odhaluje rovněž procesy probíhající v restaurátorských dílnách. V rozhovorech s restaurátory jsou představeny práce na hlavním oltáři, kazatelně, sochách evangelistů a na varhanách. Díky časosběrné metodě lze též sledovat úchvatnou proměnu interiéru kostela během souběžně probíhající generální opravy.

 

Promítání dokumentu se uskuteční za přítomnosti odborníků, kteří se na obnově kostela podíleli, a autora dokumentu Petra Horáka. Pro tohoto filmového tvůrce, dokumentaristu, kameramana a zakladatele televizní stanice CMS TV je takřka hodinový dokumentární film zatím nejrozsáhlejším projektem.

 

Promítání dokumentu uzavírá program ArchiMyšle, akce konající se u příležitosti Dnů architektury ve dnech 2.- 4. 10. v Litomyšli. Po ukončení promítání bude možné zakoupit na místě DVD obsahující dokument a booklet s fotografickým doprovodem.

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Pardubickém kraji poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, tzn. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Mimo to zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky, podílí se na jejich evidenci, spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií i dalších odborných podkladů ke kulturním památkám a provozuje veřejně přístupnou, odbornou knihovnu. Odborníci z řad zaměstnanců ústavu se rovněž účastní odborných konferencí, seminářů a kolokvií, participují na přednáškách, komentovaných prohlídkách, programech pro školní kolektivy a dalších aktivitách určených pro veřejnost. Další informace najdete na www.npu.cz, respektive http://www.npu.cz/uop-pa/, případně na Facebooku (Pardubičtí památkáři aneb novinky nejen z Příhrádku)

Petr Horák (*1958 v Hradci Králové) je televizní a filmový tvůrce, dokumentarista a kameraman, který před necelými dvaceti lety založil ve Svitavách studio Comvision a později i televizní stanici CMS TV, zaměřenou nejvíce na aktuální dění a historii regionu. Za svůj život vystřídal několik zaměstnání a setkal se s řadou osobností, což jej velmi zásadně ovlivnilo i v jeho nynějším profesním životě. Odborné vzdělání si doplnil ve Škole audiovizuální tvorby, ve třídě pedagogů FAMU, dokumentaristy a režiséra Rudolfa Adlera a kameramana Jiřího Myslíka. Dokument o restaurování piaristického kostela v Litomyšli je sice jeho největším, avšak nikoli prvním počinem z této oblasti. Již v roce 2008 dokončil se svým týmem dokument Cesta kolem zámku s Olbramem Zoubkem, založený původně na několika rozhovorech s tímto svébytným sochařem a restaurátorem. I v tomto záznamu sehrála důležitou roli spolupráce s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Pardubicích.

 

Kontakt:

  • PhDr. Zuzana Růžková, NPÚ, ÚOP v Pardubicích (pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka), e-mail: ruzkova.zuzana@npu.cz, tel. 724 663 648

Text ve formátu PDFMetadata ke zprávě

Vloženo
2.10.2015 12:56
Vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
Témata
akce pro veřejnost, architektura, obnova památek, prezentace NPÚ, restaurování
číslo
17266
Galerie obrázků

Kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

dne
2. 10. 2015
Možnosti řazení

Kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli během obnovy, foto - V. Cinková

dne: 2. 10. 2015

Kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli - převoz soch apoštolů, foto - V. Cinková

dne: 2. 10. 2015

Režisér dokumentu Petr Horák, foto - V. Cinková

dne: 2. 10. 2015

Kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli detail, foto - V. Cinková.jpg

dne: 2. 10. 2015
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit