Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

NPÚ vyhlašuje veřejnou soutěž na pronájem prostor určených pro provoz občerstvení se zázemím v objektu zámku Ploskovice