Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vychází kniha Krnov – historie, archeologie

27.1.2016 | publikace, metodika, doporučení | okres Ostrava-město | Ostrava
KRNOV-historie, archeologie [1] 110x120
Kolektiv sedmnácti oborníků připravil pod hlavičkou ostravského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu knihu, která se poprvé komplexně zabývá středověkou a raně novověkou historií Krnova. Připravuje se také výstava, jež veřejnosti představí archeologické nálezy z Krnova a výsledky nejnovějších výzkumů.

Důležitá role ve vyprávění dějin Krnova připadla vedle historického bádání také archeologickým pramenům, které velmi barvitě přibližují život a fungování městského organismu. Stavebněhistorické a archeologické výzkumy realizované v posledních letech přinesly zcela nové poznatky o středověké podobě a stavebním vývoji krnovských sakrálních objektů. Archeologické odkryvy umožnily také vhled do řady dalších témat, jakými jsou například vývoj městského opevnění, proměny veřejných prostranství a komunikací, podoba městského domu a jeho zázemí. Autoři publikace interpretují tyto nálezy v širších kulturněhistorických souvislostech a zajímavým způsobem přibližují čtenáři každodennost Krnovanů ve středověku a raném novověku.

Michal Zezula, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě a jeden ze tří editorů, vydání knihy komentuje slovy: „Jsme rádi, že se v rámci publikace podařilo veřejnosti zpřístupnit také výsledky nejnovějších archeologických výzkumů v areálu farního kostela sv. Martina a poprvé je také v ucelené podobě  zájemcům o historii města předkládán nástin jeho dějin. Velká část zde prezentovaných poznatků byla získána v rámci vědeckovýzkumné činnosti Národního památkového ústavu podporované Ministerstvem kultury ČR, vydání knihy by ale nebylo možné bez velkorysé podpory města Krnov, které si velmi vážíme.“

Nedílnou součástí publikace je katalog, v něm jsou představeny nejvýznamnější archeologicky nalezené artefakty, architektonické články a také militaria ze sbírek Městského muzea Krnov. Všechny kapitoly jsou bohatě doprovázeny obrazovými přílohami, které propojují výpověď archeologie s ikonografickými prameny, historickými plány a fotografiemi. Veřejnost si bude moci prohlédnout veškeré nálezy během letních měsíců na výstavě připravované ve spolupráci Národního památkového ústavu, občanského sdružení Krnovská synagoga a Městského muzea v Krnově. S její vernisáží bude na počátku června spojen křest knihy a plánován je také doprovodný program v podobě přednášek.

Knihu lze zakoupit v sídle ostravského pracoviště NPÚ (Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava), na e-shopu NPÚ a u komisních prodejců v celé ČR za cenu 495 korun.

Kontakty a informace:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, koordinační, projektová a programová pracovnice NPÚ, ÚOP v Ostravě, 595 133 911, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz
  • Mgr. Markéta Kouřilová, redaktorka NPÚ, ÚOP v Ostravě, 732 828 365, kourilova.marketa@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
27.1.2016 16:54
Vložil
NPÚ, ÚOP v Ostravě
pořadatelé
Témata
archeologie a archeologické výzkumy
číslo
17573
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit